SJ ånglok

SJ Littera C6

SJ Littera C6
1698 - 1702

(Tillbaka till listan)

Sina första snälltågslok med axelföljd 2B-tender anskaffade Stockholm - Västerås - Bergslagens Jernvägar år 1899 från Neilson Reid i Glasgow, Skottland. De tre loken kompletterades år 1905 med två maskiner från Motala Verkstad. SWB C 26-30 var eleganta maskiner av omisskännligt engelskt utförande och självklart försedda med invändiga cylindrar. 1911-13 ombyggdes loken till överhettning och nytt littera C3 i Trollhättan och 1936 utbyttes de tvåaxliga originaltendrarna mot treaxliga C-tendrar köpta från SJ. När förhandlingarna om statsinlösen inleddes fanns samtliga lok kvar och tilldelades nummerserien 1698-1702 med typbeteckning C6. SWB 26 hann dock slopas 1944 och skrotas 1945, varför numret kan påstås vara vakant. De övriga fyra loken användes bl.a. på Värnamo-Åstorp och slopades samtliga 1951. C6 1700 och 1702 hade vid statsinlösen tendrar typ C2.


Längd:
14,94 m.
Tjänstevikt:
40 ton
Mat. vikt:
36,7 ton
Tendervikt:
13,5 ton
Ångtryck:
12 atm
Drivhjuls Ø:
1,712 m.
Kol:
5,2 ton
Vatten:
14 m³
Hastighet:
90 km/h
Antal:
5 st
 
   
 
   
Skiss Nr. Tillverkare År Anteckningar
SJ C6 1698C6 1698Neilson18991945 från SWB C3 26. Slopat 1944 av SWB. Skrotat 1945 i Vislanda.
SJ C6 1699C6 1699Neilson18991945 från SWB C3 27. Slopat 1951. Skrotat 1952 i Vislanda.
SJ C6 1700C6 1700Neilson18991945 från SWB C3 28. Slopat 1951. Skrotat 1952 i Vislanda.
SJ C6 1701C6 1701
Motala19051945 från SWB C3 29. Slopat 1951. Skrotat 1955 i Vislanda.
SJ C6 1702C6 1702Motala19051945 från SWB C3 30. Slopat 1951. Skrotat 1955 i Vislanda.

Jag vill lägga till följande på denna sida: