SJ ånglok

SJ Littera C2

SJ Littera C2
1530 - 1531

(Tillbaka till listan)

Borås - Alvesta Järnväg anskaffade till banans öppnande fyra fyrkopplade persontågslok under åren 1901-03, vilke märktes BAJ A 6-9. Med 1700 mm. drivhjul och invändiga cylindrar överensstämde de väl med övriga järnvägars 2B-tenderlok vid denna tid. 1918 anpassades littera och nummer till en gemensam nummerserie med GBJ och blev Cb 56-59. När BAJ 1940 övertogs av SJ fanns loken 56 och 57 kvar och övertogs 1942 under littera C2. Någon större användning fann dock loken aldrig och efter 7-8 års tjänstgöring kunde loken avställas och de skrotades 1950 och 1955.


Längd:
14,46 m.
Tjänstevikt:
35,8 ton
Mat. vikt:
33,2 ton
Tendervikt:
11,3 ton
Ångtryck:
10 atm
Drivhjuls Ø:
1,7 m.
Kol:
3 ton
Vatten:
8,7 m³
Hastighet:
80 km/h
Antal:
2 st
 
   
 
   
Skiss Nr. Tillverkare År Anteckningar
SJ C2 1530C2 1530
Nohab19011940 från BAJ Cb 56. Slopat 1948. Skrotat 1955 i Vislanda.
SJ C2 1531C2 1531Nohab19011940 från BAJ Cb 57. Slopat 1946. Skrotat 1950 i Vislanda.

Järnvägsböcker

Klassiska järnvägar : en hyllning till gångna tiders resor

Klassiska järnvägar : en hyllning till gångna tiders resor
Pris 239 kr.

Läs mer
Hectorrail

Jag vill lägga till följande på denna sida: