SJ ånglok

SJ Littera C

SJ Littera C (II)
523 … 748

(Tillbaka till listan)

År 1916 började SJ bygga om våtånglok typ Cc till överhettarlok med bibehållna planslider och 1920 markerades detta genom nytt littera Cd för ombyggda lok. Totalt 49 lok ombyggdes fram till 1931.
Flertalet lok slopades 1930-36 och 1942 fanns 16 lok kvar, vilka tilsammans med de tre återkomna loken från VBHJ tilldelades nytt littera C. Den aktiva tjänsten slutade omkring 1950 och flertalet stod då avställda utan tendrar i Örebro. Många slopades fram till 1953 och skrotades och de tre kvarvarande (C 561, 614, 734) ombyggdes till värmecentraler för militära tvättåg och förseddes med boggietendrar typ A. Sista loket, C 734, skrotades 1972.


Längd:
15,43 m.
Tjänstevikt:
42,9 ton
Mat. vikt:
39,4 ton
Tendervikt:
13,5 ton
Ångtryck:
11 atm
Drivhjuls Ø:
1,88 m.
Kol:
5,2 ton
Vatten:
14 m³
Hastighet:
90 km/h
Antal:
16 st
 
   
 
   
Skiss Nr. Tillverkare År Anteckningar
SJ C 523C 523Nohab1897Omlittererades 1942 från SJ Cd 523. Avställt 1944-45. Slopat 1947. Skrotat 1947 i Vislanda.
SJ C 528C 528Nohab1897Omlittererades 1942 från SJ Cd 528. Avställt 1944-45. Slopat 1952. Skrotat 1958 i Vislanda.
SJ C 552C 552Motala1899Omlittererades 1942 från SJ Cd 552. Avställt 1944-45. Slopat 1947. Skrotat 1947 i Vislanda.
SJ C 555C 555Nohab1899Omlittererades 1942 från SJ Cd 555. Slopat 1953. Skrotat 1956 i Vislanda.
SJ C 556C 556Nohab1899Omlittererades 1942 från SJ Cd 556. Slopat 1952. Skrotat 1956 i Vislanda.
SJ C 561C 561Nohab1899Omlittererades 1942 från SJ Cd 561. Avställt 1944-45. Slopat 1962. Skrotat 1963 i Vislanda.
SJ C 614C 614Nohab1900Omlittererades 1942 från SJ Cd 614. Avställt 1944-45. Slopat 1958. Skrotat 1959 i Notviken.
SJ C 618C 618
Nohab1900Omlittererades 1942 från SJ Cd 618. Slopat 1952. Skrotat 1956 i Vislanda.
SJ C 621C 621Nohab1900Omlittererades 1942 från SJ Cd 621. Slopat 1952. Skrotat 1956 i Vislanda.
SJ C 622C 622Nohab1900Omlittererades 1942 från SJ Cd 622. Avställt 1944-45. Slopat 1952. Skrotat 1958 i Vislanda.
SJ C 734C 734Nohab1902Omlittererades 1942 från SJ Cd 734. Avställt 1944-45. Slopat 1969. Skrotat 1972 av SJ banavdeling, Hybo. En drivaxel uppställt vid Hudiksvall C.
SJ C 735C 735Nohab1902Omlittererades 1942 från SJ Cd 735. Avställt 1944-45. Slopat 1952. Skrotat 1958 i Vislanda.
SJ C 743C 743Motala1902Omlittererades 1942 från SJ C 743. Slopat 1952. Skrotat 1956 i Vislanda.
SJ C 744C 744Motala1902Omlittererades 1942 från SJ C 744. Slopat 1952. Skrotat 1956 i Vislanda.
SJ C 746C 746Motala1903Omlittererades 1942 från SJ C 746. Avställt 1944-45. Slopat 1952. Skrotat 1956 i Vislanda.
SJ C 748C 748Motala1903Omlittererades 1942 från SJ C 748. Slopat 1952. Skrotat 1955 i Vislanda.

Jag vill lägga till följande på denna sida: