SJ ånglok

SJ Littera B4

SJ Littera B4
1511 - 1514

(Tillbaka till listan)

Bland de intressantaste snälltågsloken i Sverige finns Uppsala - Gävle Järnvägs fyrlinglok från 1917 och 1926. Utvecklade ur det fyrcylindriga kompoundloket typ Ba (= SJ littera OKc) blev de fyra loken Sverigea enda konventionella fyrlinglok (d. v. s. lok med fyra cylindrar och enkel expansion). För SJ var loken mindre intressanta och efter övertagande av UGJ 1933 och omlittrering till OKb, avyttrades loken redan 1934 till SWB. Vid förstatligandet av SWB 1945 återvände loken till SJ under felaktiga nummer ("gamla" 1511 blev "nya" 1513 o. s. v.). Nytt littera blev B4. Efter upprustning tjänstgjorde loken ett par år kring Stockholm bl. a. uthyrda till Stockholm - Nynäs Järnväg, men avställdes som beredskapslok i början av 1950-talet. Slopade 1973 utom B4 1513 som övertogs av Järnvägsmuseum.


Längd:
17,89 m.
Tjänstevikt:
70,6 ton
Mat. vikt:
64,5 ton
Tendervikt:
13,9 ton
Ångtryck:
12 atm
Drivhjuls Ø:
1,85 m.
Kol:
5 ton
Vatten:
18 m³
Hastighet:
90 km/h
Antal:
4 st
 
   
 
   
Skiss Nr. Tillverkare År Anteckningar
SJ B4 1511B4 1511
Nohab19171945 från SWB B 91. Slopat 1973.
SJ B4 1512B4 1512Nohab19171945 från SWB B 92. Slopat 1973.
SJ B4 1513B4 1513
Nohab19261945 från SWB B 93. Provkört 1968. Överlämnad 19xx till Järnvägsmuseum. Deponerat hos OKBv 1986. Gävle 1986. Svartvik 2011. Återlämnades till Sveriges Järnvägsmuseum 2012.
SJ B4 1514B4 1514
Nohab19261945 från SWB B 94. Slopat 1973.

Järnvägsböcker

Schebo Bruk och Järnvägar

Schebo Bruk och Järnvägar
Pris 286 kr.

Läs mer
SJ B 1367

Jag vill lägga till följande på denna sida: