SJ ånglok

SJ Littera B3

SJ Littera B3
1634 - 1635

(Tillbaka till listan)

Malmö - Simrishamn Järnväg kompletterade 1910 sina rätt klena tendermaskiner med två kraftiga Falun-byggda sexkopplade lok med yttercylindrar och 1400 mm drivhjul. Trots leveransåret utfördes loken som våtånglok och ombyggdes först senare till överhettning. 1943 övertogs de båda loken av SJ och tilldelades littera B3. De avställdes i mitten av 1950-talet och skrotades 1955 och 1967.


Längd:
14,96 m.
Tjänstevikt:
43,8 ton
Mat. vikt:
40,3 ton
Tendervikt:
10 ton
Ångtryck:
11 atm
Drivhjuls Ø:
1,4 m.
Kol:
3 ton
Vatten:
9 m³
Hastighet:
80 km/h
Antal:
2 st
 
   
 
   
Skiss Nr. Tillverkare År Anteckningar
SJ B3 1634B3 1634Falun19101943 från MSJ 20. Slopat 1967. Skrotat 1967 i Vislanda.
SJ B3 1635B3 1635
Falun19101943 från MSJ 21. Slopat 1954. Skrotat 1955 i Vislanda.

Jag vill lägga till följande på denna sida: