SJ ånglok

SJ Littera Ab2

SJ Littera Ab2
34 … 76

(Tillbaka till listan)

Det första snälltågsloket i Sverige var en av Beyer, Peacock´s standardkonstruktioner med invändiga cylindrar och slidskåp samt 1874 mm. drivhjulsdiameter. Under åren 1881-1904 inlades nya ångpannor i 15 lok och detta utmärktes genom nytt littera Ab. De lok, som behöll ursprunglig ångpannetyp, erhöll 1886 littera Aa. De nya ångpannorna skiljde sig inbördes och 1890 särades lok med nya ångpannor i littera Ab1 och Ab2. Sedan större snälltågslok anskaffats överfördes loken till lättere persontågstjänst. Från början hade alla lok tvåaxliga tendrar, men på senera år användes även treaxliga tendrar från lok typ I och G.


Längd:
12,47 m.
Tjänstevikt:
25 ton
Mat. vikt:
23 ton
Tendervikt:
8,8 ton
Ångtryck:
9 atm
Drivhjuls Ø:
1,874 m.
Kol:
3 ton
Vatten:
6,2 m³
Hastighet:
90 km/h
Antal:
3 st
 
   
 
   
Skiss Nr. Tillverkare År Anteckningar
SJ Ab2 34Ab2 34Beyer1863"Vanadis". Omlittererades 1890 från SJ Ab 34. Slopat 1899. Skrotat.
SJ Ab2 37Ab2 37Beyer1863"Blixten". Omlittererades 1890 från SJ Ab 37. Omlittererades 1906 till SJ Ab1 37.
SJ Ab2 76Ab2 76Beyer1866"Dana". Omlittererades 1890 från SJ Ab 76. Slopat 1906. Skrotat 1906 i Göteborg.

Jag vill lägga till följande på denna sida: