SJ ånglok

SJ Littera Ab1

SJ Littera Ab1
35 … 127

(Tillbaka till listan)

Det första snälltågsloket littera A var en av Beyer, Peacock´s standardkonstruktioner med invändiga cylindrar och slidskåp samt 1874 mm. drivhjulsdiameter. Under åren 1881-1904 inlades nya ångpannor i 15 lok och detta utmärktes genom nytt littera Ab. De lok, som behöll ursprunglig ångpannetyp, erhöll 1886 littera Aa. De nya ångpannorna skiljde sig inbördes och 1890 särades lok med nya ångpannor i littera Ab1 och Ab2. A-loken användes in på 1870-talet i snälltåg, men ersattes då av modernare och större lok. Från början hade alla lok tvåaxliga tendrar, men på senera år användes även treaxliga tendrar från lok littera I och G.


Längd:
12,47 m.
Tjänstevikt:
25 ton
Mat. vikt:
23 ton
Tendervikt:
8,8 ton
Ångtryck:
9 atm
Drivhjuls Ø:
1,874 m.
Kol:
3 ton
Vatten:
6,2 m³
Hastighet:
90 km/h
Antal:
13 st
 
   
 
   
Skiss Nr. Tillverkare År Anteckningar
SJ Ab1 35Ab1 35
Beyer1863"Muspell". Omlittererades 1890 från SJ Ab 35. Slopat 1905. Skrotat 1905.
SJ Ab1 36Ab1 36Beyer1863"Sleipner". Omlittererades 1890 från SJ Ab 36. Slopat 1903. Skrotat 1905.
SJ Ab1 37Ab1 37Beyer1863"Blixten". Omlittererades 1906 från SJ Ab2 37. Slopat 1906. Skrotat 1907 Örebro.
SJ Ab1 38Ab1 38Beyer1863"Saga". Omlittererades 1890 från SJ Ab 38. Slopat 1903. Skrotat 1905.
SJ Ab1 39Ab1 39Beyer1863"Vala". Omlittererades 1890 från SJ Ab 39. Slopat 1906. Skrotat 1907.
SJ Ab1 40Ab1 40Beyer1863"Heimdal". Omlittererades 1890 från SJ Ab 40. Slopat 1906. Sålt 1909 till skrot.
SJ Ab1 56Ab1 56Beyer1864"Hugin". Omlittererades 1890 från SJ Ab 56. Slopat 1901. Skrotat 1903.
SJ Ab1 57Ab1 57Beyer1864"Munin". Omlittererades 1890 från SJ Ab 57. Slopat 1906. Skrotat 1908 i Göteborg.
SJ Ab1 58Ab1 58Beyer1864"Rimfaxe". Omlittererades 1890 från SJ Ab 58. Slopat 1903. Skrotat 1903.
SJ Ab1 60Ab1 60Beyer1864"Höder". Omlittererades 1890 från SJ Ab 60. Slopat 1906. Skrotat 1906.
SJ Ab1 62Ab1 62Beyer1864"Brage". Omlittererades 1890 från SJ Ab 62. Slopat 1902. Skrotat 1905.
SJ Ab1 63Ab1 63Beyer1864"Ymer". Omlittererades 1890 från SJ Ab 63. Slopat 1905. Skrotat 1920.
SJ Ab1 127Ab1 127Beyer1873"Thorborg". Omlittererades 1904 från SJ Aa 127. Slopat 1905. Skrotat 1910.

Jag vill lägga till följande på denna sida: