SJ ånglok

SJ Littera A7

SJ Littera A7
1749, 1804 - 1805

(Tillbaka till listan)

Dalslandsbanan inköpte tre lok av H3-typ 1914-17, vilka dock skiljde sig från övriga H3-lok genom spetsiga sotskåpsluckor, vindklyvarhytter och större ångpannor. Exteriören stördes dock genom de ursprungligen påkopplade tvåaxliga tendrarna, vilka dock snart byttes mot treaxliga tendrar. DJ H3 9 såldes till Halmstad - Nässjö Järnväg och övertogs som första lok 1945 med littera A7. 1948 kom de båda övriga loken med DJ till SJ och dessa båda lok fick rökskärmar typ "Witte". Samtliga tre lok gjorde sin sista tjänstgöring på linjen Halmstad - Nässjö in till mitten av 1950-talet, då dessa lok blev beredskabslok. Som sådana slopades de 1970.

Längd:
17,38 m.
Tjänstevikt:
60,4 ton
Mat. vikt:
53,6 ton
Tendervikt:
13,6 ton
Ångtryck:
12 atm
Drivhjuls Ø:
1,72 m.
Kol:
6 ton
Vatten:
14 m³
Hastighet:
90 km/h
Antal:
3 st
 
   
 
   
Skiss Nr. Tillverkare År Anteckningar
SJ A7 1749A7 1749
Nohab19141945 från HNJ P7 51. Borås 1954 och 57. Slopat 1970. Skrotat 1972 i Vislanda.
SJ A7 1804A7 1804Nohab19141948 från DJ H3 10. Borås 1954 och 57. Slopat 1970. Sålt 19xx till Järnvägssällskapet Åmål-Årjängs Järnväg. Åmål 2006.
SJ A7 1805A7 1805Nohab19171948 från DJ H3 11. Borås 1954 och 57. Slopat 1970.

Jag vill lägga till följande på denna sida: