SJ ånglok

SJ Littera A4

SJ Littera A4 (II)
1545 - 1546

(Tillbaka till listan)

Kalmarbanorna (Kalmar Järnväg och Sävsjöström - Nässjö Järnväg) inköpte i likhet med Ostkustbanan två snälltågslok av privatbanornas H3-typ i slutet av 1920-talet. De två loken skiljer sig från Ostkustbanans lok genom en mindre ångpannetyp (ursprungligen konstruerad för TGOJ) och något annorlunda tender. Loken erhöll 1942 littera A4 och sammanfördes i litterahänseende med fyra lok av privatbanornas typ H3 övertagna från HHJ, men misstaget upptäcktes och 1943 ändrades typbeteckningen till A5. Loken tjänstgjorde till 1962, sista tiden i Dalarna och slopades 1970 för skrotning.


Längd:
17,7 m.
Tjänstevikt:
61,4 ton
Mat. vikt:
56,6 ton
Tendervikt:
15,5 ton
Ångtryck:
12 atm
Drivhjuls Ø:
1,72 m.
Kol:
5,4 ton
Vatten:
18 m³
Hastighet:
90 km/h
Antal:
2 st
 
   
 
   
Skiss Nr. Tillverkare År Anteckningar
SJ A4 1545A4 1545Motala19301940 från KJ H4 17. Omlittererades 1943 till SJ A5 1545. Ägs av Nässjö Järnvägsmuseum som SJ A5 1545.
SJ A4 1546A4 1546Motala19301940 från SäNJ H4 107. Omlittererades 1943 till SJ A5 1546.

Jag vill lägga till följande på denna sida: