SJ ånglok

SJ Littera A3

SJ Littera A3 (II)
1509 - 1510

(Tillbaka till listan)

Ostkustbanan inköpte 1928 två nya snälltågslok av privatbanornas H3-typ. Då OKB tidigare hade fem lok av SJ typ A, önskade man standardisera loken inbördes och snälltågsloken förseddes med bl.a. ångpannor och löpboggier av SJ typ A. Därigenom erhöll loken ett högt pannläge och ett från H3-loken högst avvikande utseende. Tendern blev SJ typ L med påbyggnad. 1933 övertogs loken av SJ med nytt littera OKa och 1942 skedde omlittrering till littera A3. Loken var genom sin höjd begränsade till användningsområde och tjänstgjorde bl.a. på Bohusbanan, i Småland och i Dalarna. De avställdes i början av 1960-talet och slopades 1970 för skrotning. A3 1509 överlämnades för uppställning i Sundsvall. Periodvis har loken haft boggietendrar typ A och under senare år rökskärmar typ Witte.


Längd:
17,7 m.
Tjänstevikt:
63,5 ton
Mat. vikt:
57,7 ton
Tendervikt:
14 ton
Ångtryck:
12 atm
Drivhjuls Ø:
1,72 m.
Kol:
6 ton
Vatten:
14 m³
Hastighet:
90 km/h
Antal:
2 st
 
   
 
   
Skiss Nr. Tillverkare År Anteckningar
SJ A3 1509A3 1509
Motala1928Omlittererades 1942 från SJ OKa 1509. Slopat 1970. 1973 till Järnvägsmuseum Sundsvall. 19xx til Ostkustbanans Vänner som OKB H 24. Svartvik 2006.
SJ A3 1510A3 1510
Motala1928Omlittererades 1942 från SJ OKa 1510. Slopat 1970.

Jag vill lägga till följande på denna sida: