SJ ånglok

SJ Littera A

SJ Littera A (III)
1000 … 1022

(Tillbaka till listan)

Ostkustbanan lät 1929 bygga om sina fem från SJ inköpta lok typ A till sexkopplade med bibehållen ångpanna och dessa fem lok övertogs av SJ 1933 med ursprungliga nummer men nytt littera A3. Åren 1939 och 1940 ombyggdes två lok typ A2 med nummer 1007 och 1021 till littera A3 genom inläggning av ursprunglig ångpannetyp. Samtliga 7 lok erhöll 1942 nytt littera A. Under andra värdskriget erhöll några lok stora rökskärmar (för vedeldningen). Loken kom vid SJ att tjänstgöra på Bohusbanan, i Småland och slutligen i Dalarna. Många lok har haft såväl treaxliga C-tendrar som fyraxliga A-tendrar och loktypen slopades 1969 för skrotning.


Längd:
19,53 m.
Tjänstevikt:
63,8 ton
Mat. vikt:
58,2 ton
Tendervikt:
20,6 ton
Ångtryck:
12 atm
Drivhjuls Ø:
1,88 m.
Kol:
6 ton
Vatten:
20 m³
Hastighet:
90 km/h
Antal:
7 st
 
   
 
   
Skiss Nr. Tillverkare År Anteckningar
SJ A 1000A 1000Nohab1906Omlittererades 1942 från SJ A3 1000. Slopat 1969. Skrotat 1969 i Vislanda.
SJ A 1007A 1007Motala1907Omlittererades 1942 från SJ A3 1007. Slopat 1969. Skrotat 1969 i Vislanda.
SJ A 1008A 1008Motala1907Omlittererades 1942 från SJ A3 1008. Provkört 1968. Slopat 1969. Skrotat 1972 av Kalmar Verkstad.
SJ A 1012A 1012Nohab1908Omlittererades 1942 från SJ A3 1012. Slopat 1969.
SJ A 1017A 1017Motala1909Omlittererades 1942 från SJ A3 1017. Slopat 1969. Skrotat 1969 i Vislanda.
SJ A 1021A 1021Nohab1909Omlittererades 1942 från SJ A3 1021. Slopat 1969. Skrotat 1970 i Vislanda.
SJ A 1022A 1022Nohab1909Omlittererades 1942 från SJ A3 1022. Slopat 1969. Skrotat 1970 i Vislanda.

Jag vill lägga till följande på denna sida: