Så använder vi järnvägen på ett bättre sätt av Kristofer Odolinski


Så använder vi järnvägen på ett bättre sätt

Så använder vi järnvägen på ett bättre sätt

Av: Kristofer Odolinski
Utgiven: 2020
Förlag: SNS Förlag
Antal sidor: 62
Bandtyp: Häftad
ISBN: 9789188637321

Järnvägen har länge spelat en viktig roll i Sverige och har bidragit till välfungerande samhällen och ekonomisk tillväxt. Den utgör alltjämt en betydelsefull del av den svenska infrastrukturen. Men järnvägsinfrastruktur kostar mycket pengar, både att investera i och att underhålla. Det är därför angeläget att utnyttja den befintliga järnvägen så effektivt som möjligt, innan beslut fattas om att bygga nya spår. Här spelar prissättningen en avgörande roll. I denna rapport visar Kristofer Odolinski, som forskar i transportekonomi, på betydelsen av en väl avvägd prissättning för operatörerna. Han visar hur marknadens struktur historiskt sett påverkat resonemanget kring prissättning, vilket inte varit utan kontrovers. Han pekar också på vilka kunskapsluckor som behöver fyllas för att vi ska uppnå en effektivare användning av järnvägen. Kristofer Odolinski är forskare i transportekonomi vid Institute for Transport Studies (ITS), University of Leeds och Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI).

Pris: 159 kr

 Köp 

Liknande böcker

Diesellok : en faktabok för barn och vuxna
Diesellok : en faktabok för barn och vuxna

Av: Lars Olov Karlsson
Förlag: Trafik-Nostalgiska Förlaget
Utgiven: 2015

129 kr
Stationshus - järnvägsarkitektur i Sverige
Stationshus - järnvägsarkitektur i Sverige

Av: Gunilla Linde Bjur
Förlag: Balkong Förlag
Utgiven: 2009

414 kr
Stockholms järnvägar del 5 - Södra förorterna
Stockholms järnvägar del 5 - Södra förorterna

Av: Hans Björkman
Förlag: Trafik-Nostalgiska Förlaget
Utgiven: 2013

239 kr

Jag vill lägga till följande på denna sida: