Så använder vi järnvägen på ett bättre sätt av Kristofer Odolinski


Så använder vi järnvägen på ett bättre sätt

Så använder vi järnvägen på ett bättre sätt

Av: Kristofer Odolinski
Utgiven: 2020
Förlag: SNS Förlag
Antal sidor: 62
Bandtyp: Häftad
ISBN: 9789188637321

Järnvägen har länge spelat en viktig roll i Sverige och har bidragit till välfungerande samhällen och ekonomisk tillväxt. Den utgör alltjämt en betydelsefull del av den svenska infrastrukturen. Men järnvägsinfrastruktur kostar mycket pengar, både att investera i och att underhålla. Det är därför angeläget att utnyttja den befintliga järnvägen så effektivt som möjligt, innan beslut fattas om att bygga nya spår. Här spelar prissättningen en avgörande roll. I denna rapport visar Kristofer Odolinski, som forskar i transportekonomi, på betydelsen av en väl avvägd prissättning för operatörerna. Han visar hur marknadens struktur historiskt sett påverkat resonemanget kring prissättning, vilket inte varit utan kontrovers. Han pekar också på vilka kunskapsluckor som behöver fyllas för att vi ska uppnå en effektivare användning av järnvägen. Kristofer Odolinski är forskare i transportekonomi vid Institute for Transport Studies (ITS), University of Leeds och Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI).

Pris: 159 kr

 Köp 

Liknande böcker

Den store boken om tog
Den store boken om tog

Av: Atle Nielsen
Förlag: Font
Utgiven: 2018

300 kr
Kryssningståg : en spårburen semester
Kryssningståg : en spårburen semester

Av: Jan Bergsten
Förlag: Trafik-Nostalgiska Förlaget
Utgiven: 2020

239 kr
Trafikminnen 2, Angeredsbanans historia
Trafikminnen 2, Angeredsbanans historia

Av: Anders Forsberg
Förlag: Trafik-Nostalgiska Förlaget
Utgiven: 2011

174 kr

Jag vill lägga till följande på denna sida: