Billig tilstandsrapport – Spar op til 25 procent!

tilstandsrapport få 3 gratis tilbud

Få 3 tilbud på en tilstandsrapport

En smartere måde er at få 3 seriøse tilbud fra uafhængige bygningsrådgivere i dit nabolag – gratis og uforpligtende – på websiden Boligtilstand.dk. Sådan kan man spare op til 20% på en billig tilstandsrapport. En tilstandsrapport giver både sælger og køber et overblik over ejendommens tilstand. Dermed undgår man misforståelser og fejl. En professionel rapport er hermed til stor gavn for både køber og sælger. En boligkøber vil næsten altid bede om en tilstandsrapport og det er sælgers ansvar, at få lavet en sådan rapport.

Som sælger skal man være opmærksom på, at hvis du ikke har fået udarbejdet en tilstandsrapport, så kan du efterfølgende gøres ansvarlig for fejl og mangler i ejendommen. En tilstandsrapport er normalt gyldig i 6 måneder fra den dato, hvor den beskikkede bygningssagkyndige indberetter tilstandsrapporten. En forlængelse af tilstandsrapporten skal bestilles senest syv dage før udløbsdatoen.

Forlængelse af tilstandsrapporten

En allonge til tilstandsrapporten bliver tit lavet i forbindelse med forbedringer udført på bygningen i henhold til tidligere tilstandsrapport og kan kun udarbejdes i tilstandsrapportens gyldighedsperiode. En allonge øger således ikke tilstandsrapportens gyldighedsperiode. Med en gyldig tilstandsrapport er der mulighed for at tegne en ejerskifteforsikring, som dækker eventuelle fejl og mangler i op til ti år.

Et energimærke er en rapport over en boligs energimæssige tilstand i forhold til en normal anvendelse af ejendommen. Ved en energimærkning bliver bygningen undersøgt af energikonsulenten, som udformer et energimærke og en energiplan. Siden 2010 har sælgeren af en bolig været forpligtet til at tilvejebringe energimærkning forud for en eventuel ejendomsformidlers annoncering af boligen til salg. En manglende energimærkning kan resultere i en bøde på op til 45.000,- kr.

Gyldig energimærkning

Loven foreskriver, at sælgeren af en bolig skal fremlægge en gyldig energimærkning ved salg. En energimærkning er ofte gyldig i ti år. Endvidere skal store ejendomme med et etageareal på mere end 1.000 kvm have udarbejdet regelmæssig energimærkning minimum hvert 7. år. Energimærkning skal udføres, før gyldigheden af den gyldige energimærkning af bygningen ophører. Boligforeninger skal én gang om måneden foretage registrering af ejendommens forbrug af energi og vand, herunder varmt brugsvand samt de energi- og vandforbrugende installationers driftsforhold.

Formålet med den tvungne energimærkning er at opfordre til energibesparelser for på den måde at reducere udledningen af kuldioxid i atmosfæren samt sænke afhængigheden af fossile brændstoffer. Boliger opført efter 2010 skal have karakteren A. Et energimærke er lovpligtig ved salg af énfamiliehuse, rækkehuse, stuehuse til landbrugsejendome og kontorhuse. Boliger under 60 kvm er dog undtaget fra pligten til energimærkning. Fra 2012 er det et krav, at der skal udformes en selvstændig rapport over ejendommens el-installationer.

10 års mangelansvar

Ved at forelægge tilstandsrapport, el-installationsrapport og ejerskifteforsikringstilbud til køber, slipper sælger for sit 10-årige mangelansvar. En el-installationsrapport udformes af en godkendt el-installatørvirksomhed og i denne kan både sælger og køber se om, hvorvidt bygningens elektriske installationer er lovlige og funktionsdygtige. VVS-installationer er som udgangspunkt ikke omfattet af ordningen.

Sælger du en bygning, er du ansvarlig for ejendommens fejl. Det er derfor en klog beslutning at benytte huseftersynsordningen, så man ikke hæfter for skjulte fejl og mangler ved ejendommen. Et huseftersyn er en professionel, neutral eftersyn af din ejendom og dens el-installationer. Du modtager som resultat af gennemgangen en tilstandsrapport og en el-installationsrapport. Med disse 2 rapporter i hånden, kan du søge tilbud på en ejerskifteforsikring og præsentere det over for køber.

Skriv et svar