Advokater og menneskerettigheder

advokater 3 tilbud gratis

“Menneskerettighedsforkæmper” er et begreb, advokater og andre bruger til at beskrive mennesker, der individuelt eller med andre handler for at fremme eller beskytte menneskerettighederne. Menneskerettighedsforkæmpere identificeres frem for alt af det, de gør, og det er gennem en beskrivelse af deres handlinger (afsnit A nedenfor) og af nogle af de sammenhænge, ​​de arbejder i (afsnit B nedenfor), som udtrykket bedst kan forklares. Eksemplerne på aktiviteterne i menneskerettighedsforkæmpere er ikke en udtømmende liste.

Advokater, menneskerettighedsuddannelse og videreuddannelse

Yderligere handlinger af betydning for menneskerettighedsforkæmpere er tilvejebringelsen af ​​menneskerettighedsuddannelse. I nogle tilfælde har uddannelsesaktiviteter form af uddannelse til anvendelse af menneskerettighedsstandarder i forbindelse med en erhvervsmæssig aktivitet, f.eks. Af dommere, advokater, politibetjente, soldater eller menneskerettighedsmonitorer. I andre tilfælde kan uddannelsen være bredere og involvere undervisning om menneskerettigheder i skoler og universiteter eller formidle information om menneskerettighedsstandarder til offentligheden eller til sårbare befolkninger.

Sammenfattende er indsamlingen og formidlingen af ​​information, advocacy og mobilisering af den offentlige mening ofte de mest almindelige værktøjer, som menneskerettighedsforkæmpere bruger i deres arbejde. Som beskrevet i dette afsnit giver de også information til at styrke eller træne andre. De deltager aktivt i tilvejebringelsen af ​​de materielle midler, der er nødvendige for at gøre menneskerettighederne til virkelighed – opbygning af lejr, levering af mad, styrkelse af udviklingen mv. De arbejder på demokratisk transformation for at øge deltagelsen af ​​folk i beslutningsprocessen, der former deres lever og styrker god regeringsførelse. De bidrager også til forbedring af sociale, politiske og økonomiske forhold, reduktion af sociale og politiske spændinger, opbygning af fred, indenlandsk og internationalt og opmuntring af national og international bevidsthed om menneskerettigheder.

Hvad er proceduren for at tildele indsatte faciliteter, når de begynder afsoning?

De indsatte vil være placeret på en IDOC modtagelse og klassificeringsenhed, indtil de behandles til passende placering. Generelt er indsatte tildelt et maksimalt sikkerhedsfængsel med en sætning på 30 år eller mere. Fængslede med en sætning på 30 år eller derover er tildelt en advokat til medium sikkerhedsfacilitet, mens indsatte med en sætning på 10 år eller derover er tildelt et minimums sikkerhedsfacilitet. Men disse er kun retningslinjer; Andre faktorer kan bestemme placeringen af ​​en lovovertræder. Overførselskoordinatorens kontor gør den endelige bestemmelse af en lovovertræders placering efter en fremtidsfuldmagt grundig gennemgang.

Fanger, der ikke overholder reglerne ved mindst eller mellemstore sikkerhedsfængsler, kan tildeles maksimale sikkerhedsfængsler uanset hvor lang tid de skal betjene. De må ikke have besøg i en måned, derefter to besøg på en time i de næste 30 dage og derefter tre timers tilbud besøg i de næste 30 dage. De har ikke lov til at indsamle telefonopkald i de første 30 dage, kan foretage et 15-minuters telefonopkald i løbet af de næste 30 dage, og derefter ringe tre 15 minutter de næste 30 dage. De kan ikke have kommissær i de første 30 dage, og derefter DKK 15 om måneden for personlige hygiejneartikler i de næste 60 dage. Dette er alt afhængig af at opretholde passende disciplin.