Advokat: Rentefradraget og selvangivelsen

Få 3 gratis advokat tilbud

Rentefradraget og selvangivelsen

Realkreditinstitutter og banker har pligt til at indberette alle renteudgifter til skattevæsenet. De oplyste tal vil derefter fremgå som fortrykte på selvangivelsen. Man skal derfor blot checke, at oplysningerne er rigtige ud fra ens egen opgørelse fra pengeinstitutterne. Renter af pantebreve i depot (f.eks. hos en bank eller en advokat) bliver også automatisk oplyst til skattevæsenet. Der kan derfor kun blive et problem med private pantebreve, der ikke er i depot. Få for en sikkerheds skyld 3 gratis advokat tilbud. Som nybagt husejer skal man naturligvis sørge for at få ændret sin forskudsopgørelse, så der bliver taget højde for renteudgifterne i skattekortet og hermed trækprocenten.

Rentefradraget

Før 1987 havde rentefradraget en værdi på helt op til 73 procent, svarende til at husejeren reelt kun skulle betale 27 øre for hver krone af renteudgifterne for ejendommen. Fra 1987 til 1993 blev værdien af rentefradraget aftrappet fra 73 procent til ca. 50  procent. Fra skattereformen i 1993 og frem til 1998 blev rentefradraget yderligere aftrappet fra 50 procent til ca. 46 procent.

Pinsepakken (medio 1998) medførte som det væsentligste element en ny aftrapning af fradragsværdien for renter fra 46 procent til ca. 32 procent i perioden 1998-2001. Aftrapningen af rentefradragsværdien til 32 procent er nu fuldt gennemført. Aftrapning af rentefradraget sker i praksis ved, at negativ kapitalindkomst (renteudgifter) fra og med 1999 ikke længere kan trækkes fra ved beregning af advokat mellemskat. Skatteværdien bliver i den anledning reduceret med 6 procent. Herudover reduceres bundskatten med 0,5 procent i 1999, således at skatteværdien af renteudgifter nedsættes med i alt 6,5 procent.

Skatteværdien af rentefradraget reduceres yderligere, ved at renteudgifter kun kan fratrækkes med halvdelen ved beregning af bundskatten. Fra og med år 2001 kan negativ kapitalindkomst (renteudgifter) ikke længere fratrækkes ved beregning af bundskat. Rentefradraget kan alene fratrækkes ved beregning af skat til amt, kommune og kirke, hvilket i en typisk kommune vil udgøre 32 procent.

Skatten

Når man studerer boligannoncer og salgsopstillinger, vil man bemærke, at nettoydelsen i dag typisk er ca. 30 procent mindre end bruttoydelsen. Bruttoydelsen omfatter ud over afdrag på renter og gæld også lejeværdi af egen bolig, eventuelle fællesudgifter til ejerforening og ejendomsskatter. Bruttoydelsen omfatter således stort set alle husejerens månedlige udgifter med undtagelse af varme, el og vandafgifter. Nettoydelsen fremkommer ved at fratrække værdien af rentefradraget og standardfradraget (for parcelhuse) i bruttoydelsen. Nettoydelsen er således udtryk for den reelle husleje pr. måned efter skat. Lejeværdien bliver efterhånden afløst af en ejendomsværdiskat. Ved udlejning af bolig eller værelser gælder særlige regler.  OBS! Beskatningsregler ændrer sig ved ny lovgivning.

Få 3 gratis advokat tilbud

Få gratis og uforpligtende 2-3 godkendte tilbud fra advokat firmaer på din sag. Spar tid og lad os gøre det hårde arbejde med at skaffe tilbud fra advokat kontorer i fx København. Du får kun kontakt fra forud godkendte advokater, så du undgår dyre overraskelser. Ligeledes ved de, at de er i budkrig med flere andre advokatfirmaer, så derfor får du et virkelig konkret advokat tilbud.

Vær præcis og få et bedre tilbud fra advokater. Beskriv så detaljeret som muligt, hvorfor du har brug for advokattilbud. Du skal dog ikke skrive personfølsomme data som f.ex. navne, adresser og den slags. Opgaven fremsendes derefter til de advokatfirmaer og selvstændige advokater, vi samarbejder med.

Maksimum 3 advokat firmaer kan kontakte dig med henblik på yderligere informationer eller for at afgive et tilbud. Det er helt gratis og uforpligtende at oprette en advokatsag og du behøver slet ikke at acceptere nogen af tilbuddene, såfremt du ikke er tilfreds med dem.

Ét svar til “Advokat: Rentefradraget og selvangivelsen”

  1. Pingback: Registreret partnerskab - ægteskab - Tilbudsbloggen

Skriv et svar