Trægulve i kældre – undgå fugt

Få gratis 3 gulvsliber trægulve tilbud Søborg Gentofte

Nybyggeri

l nye kældre, der er udført fugtsikre og beregnet til opvarmning. kan trægulve lægges som på nye terrændæk. Det vil tage tid at udtørre kælderen tilstrækkeligt og derfor anbefales det at vente med at lægge trægulv til efter en fyringssæson, hvor kælderen har været opvarmet. Lægges trægulvet før kælderkonstruktionen er tør, skal der etableres kontrolleret affugtning for at undgå skader, indtil kælderen er tør. Ved valg af gulvtype skal man være opmærksom på, at den relative luftfugtighed i en korrekt bygget kælder (også efter udtørring) kan blive op til 75 % om sommeren, fordi der er koldere i kælderen end i den øvrige del af bygningen. Ved brug af trægulve i kældre er det derfor en forudsætning, at kælderen holdes tør ved opvarmning og/eller udtørring i sommermånederne.

Billig gulvafslibning i Søborg og Gentofte

Ældre bygninger

l ældre kældre er det altid risikabelt at lægge trægulve. Forudsætningen for at kunne lægge trægulv er, at kælderen er tør. Er der fugtproblemer skal disse løses f.eks. ved dræning og udvendig efterisolering, se SBI anvisning 224. Er de fugttekniske forudsætninger i orden, bør der altid anvendes en robust fugtspærre, f.eks. asfaltpap, svejset til gulvet og til den nederste del af væggene, fordi kældergulve er støbt sammen med kældervæggene og derfor kan opsuge grundfugt. Trægulvet lægges som beskrevet for udskiftning af gulve på terrændæk. Den relative luftfugtighed bør holdes under 65 hvilket normalt nødvendiggør opvarmning og/eller affugtning om sommeren.

Terrændæk i uopvarmede bygninger

I uopvarmede bygninger. f.eks. sommerhuse, kan temperaturen om vinteren være højere i jorden under huset end inde i huset. Fugtstrømmen vil derfor om vinteren gå fra jorden gennem terrændækket op i huset. I disse bygninger er det særlig vigtigt at udføre fugtspærren korrekt og helt tæt, da den skal virke som dampspærre om vinteren. Der bør ikke lægges diffusionstætte gulvbelægninger, f.eks. pve på trægulve, hvis der ikke er sikkerhed for, at der er en tæt fugtspærre i konstruktionen. Det skyldes, at den diffusionstætte gulvbelægning om vinteren kun virke som en dampspærre på den kolde side, og dermed hindre fugt, som trænger igennem fugtspærren i at slippe væk. Fugten vil i stedet opfugte det underliggende trægulv med risiko for skimmel og rådskader.

Behov for fugtspærre

Behovet for fugtspærre bestemmes af porefugtindholdet i betonen, der modsvares af den relative luftfugtighed (RF), som måles i et borehul i midten af betondækket. Måling af den relative luftfugtighed i rummet vil sjældent være retvisende, idet f.eks. affugtningsanlæg eller kraftig udluftning kan sænke luftens relative fugtighed, selvom betonens fugtindhold ikke er tilstrækkelig lavt tilbud. Ud fra restporefugten i betonlaget kan følgende typer af fugtspærrer anvendes:

Strøgulve og svømmende trægulve:

 • Porefugt under 65 % RF
 • Tør beton: Fugtspærre kan undværes.
 • Porefugt under 90 % RF
 • Moderat byggefugt: Normal fugtspærre af f.eks. 0,2 mm PE-folie.
 • Porefugt over 90 % RF eller risiko for opstigende grundfugt: Kraftig fugtspærre af f.eks. asfaltpap svejset til betondæk.

Limede trægulve:

 • Porefugt under 65 % RF
 • tør beton: Fugtspærre kan undværes.
 • Porefugt 65-75/85 % RF
 • moderat byggefugt: Fugtspærre af f.eks. fugtbremsende gulvlim. Anvendelsesområdet afhænger af den valgte gulvtype.
 • Porefugt under 85 % RF
 • moderat byggefugt: Kraftig fugtspærre af f.eks. asfaltpap limet til betondækket.
 • Porefugt over 85 % RF eller risiko for opstigende grundfugt: Kraftig fugtspærre af f.eks. asfaltpap svejset til betondæk

Fastgørelse af gulvsliber asfaltpap

Asfaltpap anvendt som fugtspærre vil normalt blive svejset fast. Det videre arbejde med trægulvet kan i så fald fortsættes umiddelbart efter påsvejsning af fugtspærren. Asfaltpap kan også klæbes til betonunderlaget med dispersionslim. Restporefugten i underlaget må så højst være 85 % RF, og der må ikke være opstigende grundfugt. Trægulvet må først lægges, når limen under asfaltpappen er hærdet. Da der kun er mulighed for at fjerne fugten nedadtil, vil dette som hovedregel tage to til tre døgn.

Billig gulvafslibning i Søborg og Gentofte

Ét svar til “Trægulve i kældre – undgå fugt”

 1. Pingback: Vejforordningen om Danmark fra 1793 - Få 3 tilbud - gratis og uforpligtende

Skriv et svar