Affärsverket Statens Järnvägar - SSRT. Historia och lok översikt

Affärsverket Statens Järnvägar

Affärsverket Statens Järnvägar består av de delar som blev över när det ursprungliga Statens Järnvägar (SJ) delades upp i 6 separata aktiebolag januari 2001. De sex bolagen var persontrafikföretaget SJ AB, godstransportföretaget Green Cargo AB, fastighetsförvaltaren Jernhusen AB, serviceoperatören TraffiCare AB, underhållsföretaget EuroMaint AB samt IT-företaget Unigrid AB.

Under 1990-talet sålde eller leasade dåvarande Statens järnvägar huvuddelen av sina lok, vagnar och motorvagnar till amerikanska intressen. Fordonen hyrdes därefter tillbaka av Statens järnvägar. Sedan bolagiseringen förvaltar Statens järnvägar dessa leasingåtaganden och hyr järnvägsfordonen vidare till SJ AB och Green Cargo AB.

Enligt regeringens instruktioner ska Statens järnvägar förvalta befintliga leasing- och leaseholdavtal kostnadseffektivt och med låg riskexponering. Vidare ska Statens järnvägar inte ingå några nya åtaganden annat än vad som är nödvändigt för förvaltningen av redan existerande åtaganden. Verksamheten ska inriktas mot en avveckling av samtliga leasingavtal. Avtalen löper som längst till år 2019 och omfattar den 1 januari 2010 20 snabbtåg (X2000), 146 personvagnar, 13 ellok och 2 739 godsvagnar.

Affärsverket Statens Järnvägar ska enligt instruktionen förvalta och till Rikstrafikens operatörer av järnvägstrafik hyra ut järnvägsfordon. Affärsverket Statens Järnvägar har ägaransvar för 90 fordon; 26 sittvagnar, 20 liggvagnar, 25 sovvagnar, 16 ellok samt 3 elmotorvagnar, som hyrs ut till järnvägsföretag. Dessa fordon övertogs från SJ AB den 15 januari 2004 och är märkta med ägarbeteckningen SSRT, en bokstavskombination som inte har någon officiell betydelse.

Efter regeringens beslut 6 september 2012 avvecklades Affärsverket Statens Järnvägar per 31 december 2012. Kvarvarande järnvägsrelaterad verksamhet överfördes därvid till Trafikverket.
Skiss Nr. Tillverkare År Anteckningar
SSRT Rc3 1040Rc3 1040
ASEA1969Köpt 2004 från SJ Rc3 1040. Lackerad röd/grå 2007. Uthyrt 2007-08 till OBAS RC3 1040. Sålt 2016 till TÅGAB Rc3 1040.
SSRT Rc3 1041Rc3 1041
ASEA1969Köpt 2004 från SJ Rc3 1041. Lackerad röd/grå 2007. Sålt 2016 till TÅGAB Rc3 1041.
SSRT Rc6 1323Rc6 1323
ASEA1982Köpt 2004 från SJ Rc6 1323. Lackerad röd/grå 2009. Uthyrt till CargoNet 2011. 2018: Pilotlok för ERTMS L2 BL3.
SSRT Rc6 1324Rc6 1324
ASEA1982Köpt 2004 från SJ Rc6 1324. Lackerad röd/grå 2006. Uthyrt till SJ AB, Norrlandståg 2011.
SSRT Rc6 1325Rc6 1325
ASEA1982Köpt 2004 från SJ Rc6 1325. Lackerad röd/grå 2005. Uthyrt till CargoNet 2011.
SSRT Rc6 1326Rc6 1326
ASEA1982Köpt 2004 från SJ Rc6 1326. Lackerad röd/grå 2006. Uthyrt till SJ AB, Norrlandståg 2011.
SSRT Rc6 1327Rc6 1327ASEA1983Köpt 2004 från SJ Rc6 1327. Lackerad röd/grå 2007. Uthyrt till SJ AB, Norrlandståg 2011.
SSRT Rc6 1328Rc6 1328
ASEA1983Köpt 2004 från SJ Rc6 1328. Lackerad röd/grå 2005. Uthyrt till SJ AB, Norrlandståg 2011.
SSRT Rc6 1329Rc6 1329
ASEA1983Köpt 2004 från SJ Rc6 1329. Lackerad röd/grå 2006. Uthyrt till SJ AB, Norrlandståg 2011.
SSRT Rc6 1330Rc6 1330
ASEA1983Köpt 2004 från SJ Rc6 1330. Lackerad röd/grå 2006. Uthyrt till SJ AB, Norrlandståg 2011.
SSRT Rc6 1331Rc6 1331
ASEA1983Köpt 2004 från SJ Rc6 1331. Lackerad röd/grå 2005. Uthyrt till SJ AB, Norrlandståg 2011.
SSRT Rc6 1332Rc6 1332
ASEA1983Köpt 2004 från SJ Rc6 1332. Lackerad röd/grå 2007. Uthyrt till SJ AB, Norrlandståg 2011.
SSRT Rc6 1333Rc6 1333
ASEA1983Köpt 2004 från SJ Rc6 1333. Lackerad röd/grå 2006. Uthyrt till SJ AB, Norrlandståg 2011.
SSRT Rc6 1334Rc6 1334
ASEA1983Köpt 2004 från SJ Rc6 1334. Lackerad röd/grå 2006. Uthyrt till SJ AB, Norrlandståg 2011.
SSRT Rc6 1335Rc6 1335
ASEA1983Köpt 2004 från SJ Rc6 1335. Lackerad röd/grå 2005. Uthyrt till SJ AB, Norrlandståg 2011.
SSRT Rc6 1336Rc6 1336
ASEA1983Köpt 2004 från SJ Rc6 1336. Lackerad röd/grå 2007. Uthyrt till SJ AB, Norrlandståg 2011.

Jag vill lägga till följande på denna sida: