Enköping - Heby - Runhällen Järnväg - EHRJ. Historia och lok översikt

Enköping - Heby - Runhällen Järnväg

År 1897 den 6 november beviljades koncession och Enköping-Heby-Runhällens Järnvägs AB (EHRJ) bildas vid en konstituerande bolagsstämma i rådhuset i Enköping. Olika meningar om behovet av banan fanns och arbetet med banan påbörjades först år 1904. Den blev klar och öppnades för trafik den 5 januari 1906. Enköping - Heby - Runhällen Järnväg invigdes av kronprins Gustav (sedermera Gustav V) den 17 november (banan Runhällen-Enköping) samt den 12 december 1906 (hamnspåret i Enköping). De största kunderna på banan utgjordes av Hårsbäcks tegel samt Lantmännen i Fjärdhundra som fraktade spannmål.

Från Stockholm-Västerås-Bergslagens Järnvägars (SWB) station i Enköping gick banan till Vårfru och därefter följde Sparrsätra, Skensta, Frösthult, Fjärdhundra, Revelsta, Altuna, Hårsbäck, Hällstigen, Heby, Arnebo och Översävne fram till Runhällens station på SGGJ. I Runhällen anlades lokstall för 2 lok och med vändskiva samt en kolgivningsanordning och vattenhäst. All trafiktjänst i Runhällen sköttes av Sala - Gysinge - Gävle Järnväg (SGGJ), som öppnades 1901.

Som dragkraft till den 49 km långa banan köpte EHRJ 3 ånglok från Nydqvist & Holm AB i Trollhättan.

Problemen med banan började ganska snart efter invigningen och den blev aldrig någon succé. Det gick som mest 5 tåg i vardera riktningen per dag. Styrelsen för EHRJ kunde snabbt konstatera att inkomsterna var otillräckliga och vid en extra bolagsstämma i december 1907 diskuterades om Stockholm-Västerås-Bergslagens Järnvägar (SWB) skulle ta över verksamheten. Men EHRJ kunde inte räddas. Den 1 oktober 1908 inköptes EHRJ av SWB och den 6 februari 1909 gick EHRJ i likvidation.

Länkar:
Wikipedia EHRJ
Wikipedia Runhällen
Skiss Nr. Tillverkare År Anteckningar
EHRJ 11 Nohab19041908 till SWB K 61.
EHRJ 22
Nohab19051908 till SWB K 62.
EHRJ 33 Nohab19051908 till SWB K 63.

Hectorrail
SJ Rc1 1016

Jag vill lägga till följande på denna sida: