Hörby - Tollarp Järnväg - HTJ. Historia och lok översikt

Hörby - Tollarp Järnväg

Hörby-Tollarps Järnväg fick koncession för en järnväg mellan Hörby station på Höör-Hörby Järnväg och Tollarp station på Gärds Härads Järnväg den 31 juli 1885.
Entreprenör för den 25 kilometer långa normalspåriga banan var ingenjören C. Jehander och HTJ öppnades för allmän trafik den 16 november 1886.
Trafiken på den nya banan sköttes av Höör-Hörby Järnvägs ångvagn som vände i Tollarp vid Gärds Härads Järnväg.
Efter problem med ekonomin gick bolaget i konkurs 1893 och såltes på auktion till R G Hamilton och W G von Schwerin. Trafikeringen av banan togs över av Gärds Härads Järnväg.
1898 uppgick banan med flera skånska järnvägar i det nybildade Östra Skånes Järnvägar - ÖSJ.
Skiss Nr. Tillverkare År Anteckningar
HTJ 11 Nohab18981898 till ÖSJ E 11.
Sänd in bilder

Järnvägsböcker

Järnvägsminnen 19 - Snabbtåget X2

Järnvägsminnen 19 - Snabbtåget X2
Pris 239 kr.

Läs mer

Jag vill lägga till följande på denna sida: