Malmö - Simrishamns Järnväg - MSJ - Simrishamnbanan. Diesellok, ellok, och motorvagnar

Skiss Nr. Tillverkare År Anteckningar
MSJ Z 1Z 1KVAB19361943 till SJ Z4 161.

Jag vill lägga till följande på denna sida: