Helsingborg - Råå - Ramlösa Järnväg - HRRJ. Diesellok, ellok, och motorvagnar

Skiss Nr. Tillverkare År Anteckningar
HRRJ  1 1
ASEA Ts1907Motortyp: ASEA U3. Skrotat 1967.
HRRJ  2 2
ASEA Ts1907Motortyp: ASEA U3. 1967 till Svenska Spårvägssällskapet, Malmköping.
Hectorrail
SJ N3 1598

Järnvägsböcker

Järnvägsminnen 5. Ur en brobyggares fotoalbum 1889-1930

Järnvägsminnen 5. Ur en brobyggares fotoalbum 1889-1930
Pris 209 kr.

Läs mer

Jag vill lägga till följande på denna sida: