Helsingborg - Råå - Ramlösa Järnväg - HRRJ. Diesellok, ellok, och motorvagnar

Skiss Nr. Tillverkare År Anteckningar
HRRJ  1 1
ASEA Ts1907Motortyp: ASEA U3. Skrotat 1967.
HRRJ  2 2
ASEA Ts1907Motortyp: ASEA U3. 1967 till Svenska Spårvägssällskapet, Malmköping.

Järnvägsböcker

Järnvägsminnen 17 - Min väg till lokmannabanan

Järnvägsminnen 17 - Min väg till lokmannabanan
Pris 228 kr.

Läs mer
Sänd in bilder

Jag vill lägga till följande på denna sida: