Varberg - Borås Järnväg - WBJ. Historia och lok översikt

Varberg - Borås Järnväg


Skiss Nr. Tillverkare År Anteckningar
WBJ 11 Nohab1878Namn: WARBERG.
WBJ 22 Nohab1879Namn: MARK.
WBJ 33 Nohab1880Namn: HALLAND.
WBJ 44 Nohab1880Namn: SVEN ERIKSON.
WBJ 55 Nohab1880Namn: LANDSHÖFDING ERIC SPARRE.
WBJ 66 Munktells1889BORÅS. Sålt 1915 till VbÄJ 6.
WBJ 77 Nohab1898Omlittererades 1930 till VHBJ 7.
WBJ 88 Nohab1898Omlittererades 1930 till VHBJ 8.
WBJ 99 Nohab1905Omlittererades 1930 till VBHJ 9.
WBJ 1010 Nohab1907Omlittererades 1930 till VBHJ 10.
WBJ 1111 Nohab1886Köpt 1912 från SJ VKBa2 473. Omlittererades 1930 till VBHJ 11.
WBJ 1212 Nohab1914Omlittererades 1930 till VBHJ 12.
WBJ 1313 Nohab1925Omlittererades 1930 till VBHJ 13.

Hectorrail
Sänd in bilder

Jag vill lägga till följande på denna sida: