Oxelösund - Flen - Västmanlands Järnväg - OFWJ. Diesellok, ellok, och motorvagnar

Skiss Nr. Tillverkare År Anteckningar
OFWJ  1 1DEVA1924Dieselelektrisk motorvagn. 3:e klass. Sålt 1929 till NrSlJ 3.
OFWJ  2 2DEVA1925Dieselelektrisk motorvagn. Atlas dieselmotor. 3:e klass. Resgodsutrymme. Sålt 1926 till HFJ M 2.
OFWJ  3 3DEVA1926Dieselelektrisk motorvagn. Atlas dieselmotor. 3.e klass. Resgodsutrymme. Omb 1947 till personvagn CF 86.
OFWJ  4 4DEVA1926Dieselelektrisk motorvagn. Atlas dieselmotor. 3:e klass. Resgodsutrymme. Omb 1944 till personvagn CF 84.
OFWJ  5 5DEVA1927Dieselelektrisk motorvagn. Atlas dieselmotor. 3:e klass. Resgodsutrymme. Omb 1958 till hjälpvagn Q 9026.
OFWJ  6 6DEVA1927Dieselelektrisk motorvagn. Atlas dieselmotor. 3:e klass. Resgodsutrymme. Omb 1944 till personvagn CF 85.


Hectorrail

Jag vill lägga till följande på denna sida: