SJ diesellok


Tillverkat av AB Svenska Järnvägsverkstäderna, Falun, Sverige 1954. Tillverkningsnummer 724.
Ombyggt 1966 från SJ Tp 3523. Borås 1966-67. Göteborg 1973. Slopat 1976. 1976 avsatt som beredskabslok i Byvalla. 1988 till Banverket. Sålt 2003 till Stockholms Kultursällskap för Ånga och Järnväg. Sålt 200x till Orsa Jernvägsförening. 2020 till Museiföreningen Gefle-Dala Jernväg.

Effekt:
590 kW
Längd:
10,84 m.
Axelföljd:
D
Tjänstevikt:
52 ton
Hastighet:
75 km/h
Antal:
15 st
 
   
 
   

Jag vill lägga till följande på denna sida: