SJ ellok


Tillverkat av Nydqvist & Holm AB - Bofors-Nohab AB, Trollhättan, Sverige 1970. Tillverkningsnummer 2794.
Hagalund 1973-78. Östersund 1981-87. Hyrd 199x till NSB Trondheim. Ombyggt 2000 till T44R. 2001 till GC T44R 314.

Effekt:
 
Längd:
 
Axelföljd:
 
Tjänstevikt:
 
Hastighet:
 
Antal:
 
 
   
 
   
SJ T44 314

Jag vill lägga till följande på denna sida: