SJ ellok


Tillverkat av Maschinenbau Kiel AG, Tyskland 1954. Tillverkningsnummer 700003.
Ombyggt 1966 från SJ Tp 3502. Borås 1966-67. Göteborg 1973. Slopat 1977. 1977 avsatt som beredskabslok i Älmhult. Örebro 1982. 1988 till Banverket. Sålt 2003 till Museiföreningen Stockholm-Roslagens Järnvägar. Faringe 2021.

Effekt:
 
Längd:
 
Axelföljd:
 
Tjänstevikt:
 
Hastighet:
 
Antal:
 
 
   
 
   
SJ T23 125

Järnvägsböcker

Lätta fakta om tåg

Lätta fakta om tåg
Pris 121 kr.

Läs mer
SJ M 48

Jag vill lägga till följande på denna sida: