SJ ellok


Tillverkat av Allmänna Svenska Elektriska Aktiebolaget, Västerås, Sverige 1948. Tillverkningsnummer 1177.
1948 från BJ Hg 226. 90 km/t före 1958/59. Från 1973 Hg2. Sävenäs 1973-87. Slopat 1991. Sålt 1991 till Bergslagernas Järnvägssällskap som BJ Hg 226.

Effekt:
1300 kW
Längd:
12,5 m.
Axelföljd:
B-B
Tjänstevikt:
64 ton
Hastighet:
80 km/h
Antal:
68 st
 
   
 
   
SJ Hg 752
SJ Hg 752

Jag vill lägga till följande på denna sida: