SJ ellok


Tillverkat av Allmänna Svenska Elektriska Aktiebolaget, Västerås, Sverige 1935. Tillverkningsnummer 837.
Hagalund 1971-78. Omlittererades 1981 till SJ Qaz 9440076. Hagalund 1984. Omlittererades 1986 till SJ Qzg 9440076. Slopat 1987 och överfört till Sveriges Järnvägsmuseum. Nynäs 2011-14.

Effekt:
460 kW
Längd:
11,3 m.
Axelföljd:
B-B
Tjänstevikt:
47 ton
Hastighet:
75 km/h
Antal:
12 st
 
   
 
   
SJ Öc 395
SJ Öc 395

Jag vill lägga till följande på denna sida: