SJ ellok


Tillverkat av Allmänna Svenska Elektriska Aktiebolaget, Västerås, Sverige 1942. Tillverkningsnummer 1033.
Littera Dk, från 1962 Du, från 1970 Du2. Sävenäs 1973-75. Gävle 1978. Malmö 1981. Slopat 1984. Skrotat 1984 i Vislanda.

Effekt:
1840 kW
Längd:
13 m.
Axelföljd:
1C1
Tjänstevikt:
80 ton
Hastighet:
90 km/h
Antal:
213 st
 
   
 
   
SJ D 544

Jag vill lägga till följande på denna sida: