SJ ellok


Tillverkat av Allmänna Svenska Elektriska Aktiebolaget, Västerås, Sverige 1936. Tillverkningsnummer 877.
Littera Ds, från 1942 Dk, från 1972 Du2. Gävle 1973-78. Hallsberg 1981-84. Slopat 1986. Skrotat 1989 i Vislanda.

Effekt:
1840 kW
Längd:
13 m.
Axelföljd:
1C1
Tjänstevikt:
80 ton
Hastighet:
90 km/h
Antal:
213 st
 
   
 
   
SJ D 427

Jag vill lägga till följande på denna sida: