SJ ellok


Tillverkat av Allmänna Svenska Elektriska Aktiebolaget, Västerås, Sverige 1936. Tillverkningsnummer 863.
Littera Dk, från 1967 Du, från 1968 Du2. Gävle 1973-78. Hallsberg 1981. Slopat 1984. Skrotat 1985 i Motala.

Effekt:
1840 kW
Längd:
13 m.
Axelföljd:
1C1
Tjänstevikt:
80 ton
Hastighet:
90 km/h
Antal:
213 st
 
   
 
   
SJ D 413

Järnvägsböcker

Stockholms järnvägar del 5 - Södra förorterna

Stockholms järnvägar del 5 - Södra förorterna
Pris 239 kr.

Läs mer
Hectorrail

Jag vill lägga till följande på denna sida: