SJ ellok


Tillverkat av Allmänna Svenska Elektriska Aktiebolaget, Västerås, Sverige 1934. Tillverkningsnummer 798.
Littera Dg, från 1950 Ds, från 1956 Dk, från 1963 Du, från 1967 Du2. Gävle 1973-78. Hallsberg 1981. Slopat 1983. Skrotat 1983 i Vislanda.

Effekt:
1840 kW
Längd:
13 m.
Axelföljd:
1C1
Tjänstevikt:
80 ton
Hastighet:
90 km/h
Antal:
213 st
 
   
 
   
SJ D 371

Jag vill lägga till följande på denna sida: