SJ ellok


Tillverkat av Allmänna Svenska Elektriska Aktiebolaget, Västerås, Sverige 1935. Tillverkningsnummer 825.
KJC 137 motor på 720 kW. från 19xx. Hallsberg 1973-89. Slopat 1990. Skrotat 1990 i Notviken.

Effekt:
515 kW
Längd:
9,6 m.
Axelföljd:
C
Tjänstevikt:
46,5 ton
Hastighet:
45 km/h
Antal:
90 st
 
   
 
   
SJ Ub 282

Jag vill lägga till följande på denna sida: