SJ ellok


Tillverkat av AB Motala Verkstad, Sverige 1923. Tillverkningsnummer 692.
Fast kopplat med SJ Of 72. Ombyggt 1944 av Motala från SJ Oe 73. Stålvagnkassa från 1944. Slopat 1972. Skrotat 1973 i Notviken.

Effekt:
 
Längd:
20,93 m.
Axelföljd:
1C-C1
Tjänstevikt:
128 ton
Hastighet:
60 km/h
Antal:
42 st
 
   
 
   
SJ Of 73
SJ Of 73

Jag vill lägga till följande på denna sida: