SJ ellok


Tillverkat av Allmänna Svenska Elektriska Aktiebolaget, Västerås, Sverige 1937. Tillverkningsnummer 909.
Littera Ud 1937-39. Slopat 1965. Skrotat 1967 i Örebro. Boggi med mera ombyggt till vingplog. Sålt 1989 till Mf Nora-Bergslags Veteranjärnväg.

Effekt:
1176 kW
Längd:
11,72 m.
Axelföljd:
B-B
Tjänstevikt:
49,5 ton
Hastighet:
70 km/h
Antal:
40 st
 
   
 
   
SJ Ha 472
GC T44 340

Järnvägsböcker

Järnvägsminnen 5. Ur en brobyggares fotoalbum 1889-1930

Järnvägsminnen 5. Ur en brobyggares fotoalbum 1889-1930
Pris 209 kr.

Läs mer

Jag vill lägga till följande på denna sida: