SJ ellok


Tillverkat av Siemens-Schuckertwerke, Berlin, Tyskland 1914. Tillverkningsnummer 1130.
Fast kopplat med SJ Oa 7. Slopat 1954. Skrotat 1954 i Notviken.

Effekt:
1200 kW
Längd:
18,62 m.
Axelföljd:
1C-C1
Tjänstevikt:
137 ton
Hastighet:
60 km/h
Antal:
26 st
 
   
 
   

Jag vill lägga till följande på denna sida: