SJ ellok

GC Rd 1124

GC Rd 1124

91 74 0001 124-8
(Tillbaka till listan)

Tillverkat av Allmänna Svenska Elektriska Aktiebolaget, Västerås, Sverige 1974. Tillverkningsnummer 1744.
Ombyggt 2014 från GC Rc2 1124.

Effekt:
 
Längd:
 
Axelföljd:
 
Tjänstevikt:
 
Hastighet:
 
Antal:
 
 
   
 
   
GC Rd 1124

Jag vill lägga till följande på denna sida: