SJ ellok

GC Rd 1128

GC Rd 1128

91 74 0001 128-9
(Tillbaka till listan)

Tillverkat av Allmänna Svenska Elektriska Aktiebolaget, Västerås, Sverige 1974. Tillverkningsnummer 1754.
Ombyggt 2014 från GC Rc2 1128.

Effekt:
 
Längd:
 
Axelföljd:
 
Tjänstevikt:
 
Hastighet:
 
Antal:
 
 
   
 
   
GC Rd 1128
GC Rd 1128

Jag vill lägga till följande på denna sida: