SJ ellok

GC Rd 1076

GC Rd 1076

91 74 0001 076-0
(Tillbaka till listan)

Tillverkat av Allmänna Svenska Elektriska Aktiebolaget, Västerås, Sverige 1971. Tillverkningsnummer 1687.
Ombyggt 2011 från GC Rd2 1076.

Effekt:
 
Längd:
 
Axelföljd:
 
Tjänstevikt:
 
Hastighet:
 
Antal:
 
 
   
 
   
GC Rd 1076

Jag vill lägga till följande på denna sida: