SJ littera Oc
SJ Littera Öc
392-400, 491-493
(Tillbaka till listan)

Ackumulatorlok. 4 LJA 33 banmotor på vardera 115 kW. Boggieavstånd 7,85 m. Boggiehjulbas 2,5 m.
Byggda 1935-36 av ASEA i Västerås som en vidareutveckling av de sedan tidigare levererade ackumulatorlok litt Öb. Loken var byggda för lättare tågtrafik och växlingstjänst på oelektrifierade bandelar. De fick först ladda batterierna under kontaktledning innan körning kunde ske, eftersom strömmen till motorerna uttogs direkt från batterierna (360 seriekopplade celler). Den mekaniska konstruktionen var så pass lyckad (SJ´s första lyckade boggilok) at även kommande ellok litt Ha/Hb fick en liknande konstruktion. Det sista loket (nr. 395) slopades 1987 som tjänstdragfordon litt Qzu och finns bevarat på Sveriges Järnvägsmuseum i Gävle (FGE).

Effekt:
460 kW
Längd:
11,3 m.
Axelföljd:
B-B
Tjänstevikt:
47 ton
Hastighet:
75 km/h
Antal:
12 st
 
   
 
   
Ritning Nr. Tillverkare År Anteckningar
SJ littera OcÖc 392ASEA1935Slopat 1967. Skrotat 1968 i Örebro.
SJ littera OcÖc 393ASEA1935Slopat 1972. Skrotat 1974 i Vislanda.
SJ littera OcÖc 394ASEA1935Slopat 1973. Skrotat 1974 i Eskilstuna.
SJ littera OcÖc 395
ASEA1935Hagalund 1971-78. Omlittrerat 1981 till SJ Qaz 9440076. Hagalund 1984. Omlittrerat 1986 till SJ Qzg 9440076. Slopat 1987 och överfört till Sveriges Järnvägsmuseum. Nynäs 2011-14.
SJ littera OcÖc 396ASEA1935Ombyggt 1960 till testlok för kisellikriktare. Slopat 1963. Skrotat 1964 i Örebro.
SJ littera OcÖc 397ASEA1935Slopat 1973. Skrotat 1974 i Vislanda.
SJ littera OcÖc 398ASEA1936Slopat 1972. Skrotat 1975 i Eskilstuna.
SJ littera OcÖc 399ASEA1936Slopat 1972. Skrotat 1973 i Vislanda.
SJ littera OcÖc 400ASEA1936Slopat 1971. Skrotat 1972 i Örebro.
SJ littera OcÖc 491ASEA1936Stationerat vid Elavdelningen i Alingsås på 1950-talet. 1973 till Sävenäs. Gävle 1975-78. Omlittrerat 1981 till SJ Qaz 9451116. Slopat 1983. 1988 till Sveriges Järnvägsmuseum (reservdelslok). Skrotat 2003 i Grängesberg.
SJ littera OcÖc 492ASEA1936Slopat 1969. Skrotat 1972 i Örebro.
SJ littera OcÖc 493
ASEA1936Slopat 1973. Skrotat 1974 i Eskilstuna.
Jag vill lägga till följande på denna sida:
SJ littera Öc, SJ Öc lok - historia, data, ritning, bilder etc.


Copyright © 2020 Svenska-lok.se - Ansvarig utgivare: Webmaster Tommy Nilsson - Kontakta redaktionen