SJ ånglok

SJ Littera Va

SJ Littera Va
289

(Tillbaka till listan)

Lok 289 överlämnades 1879 från Nora - Karlskoga Järnväg som ersättning för ombyggnaden av Strömtorps station (dåvarande Karlskoga station). Loket var av sadeltankstyp med eldstaden bakom sista drivaxeln och det tilldelades littera W med bibehållet namn. Ursprungligen var loket byggt av Nasmyth Wilson & Co år 1875. År 1890 förenklades litterabeteckningen till V och 1898 föändrades densamma till Va. Påföljande år såldes loket som byggnadslok till Nynäsbanan.

Längd:
8,25 m.
Tjänstevikt:
30,7 ton
Mat. vikt:
24,3 ton
Tendervikt:
 
Ångtryck:
8,5 atm
Drivhjuls Ø:
1,065 m.
Kol:
0,8 ton
Vatten:
3,2 m³
Hastighet:
 
Antal:
1 st
 
   
 
   
Skiss Nr. Tillverkare År Anteckningar
SJ Va 289Va 289Nasmyth1875"Nora". Omlittererades 1898 från SJ V 289. Sålt 1899 till SNJ 5.

Jag vill lägga till följande på denna sida: