SJ ånglok

SJ Littera VKBa2

SJ Littera VKBa2
473 - 484

(Tillbaka till listan)

Tre av de fem järnvägsbolagen inom Västkustbanorna anskaffade samma typ av fyrkopplade tvillinglok för person och godstågstjänsten och loktypen benämns typ VKBa vid förstatligandet år 1896. Sex lok övertogs från Malmö - Billesholm Järnväg, fyra från Mellersta Hallands Järnväg och åtta från Göteborg - Hallands Järnväg.
Loken vid MBJ skiljde sig från de övriga genom en något längre hjulbas och större tyngd och övertogs under typbeteckningen VKBa1, övriga lok erhöll typbeteckning VKBa2. Det sista loket av denna typ slopades först år 1930.

Längd:
12,87 m.
Tjänstevikt:
26,1 ton
Mat. vikt:
23,9 ton
Tendervikt:
9 ton
Ångtryck:
10 atm
Drivhjuls Ø:
1,528 m.
Kol:
2,9 ton
Vatten:
5,7 m³
Hastighet:
75 km/h
Antal:
12 st
 
   
 
   
Skiss Nr. Tillverkare År Anteckningar
SJ VKBa2 473VKBa2 473Nohab18861896 från MHJ 3. Sålt 1912 till WBJ 11.
SJ VKBa2 474VKBa2 474Nohab18861896 från MHJ 4. Sålt 1918 till skrot till C. O. Klings Metallaffär, Arboga/Nyköping.
SJ VKBa2 475VKBa2 475Nohab18891896 från MHJ 5. Sålt 1912 till LaKJ 8.
SJ VKBa2 476VKBa2 476Nohab18911896 från MHJ 6. Slopat 1919. Skrotat 1920 i Malmö.
SJ VKBa2 477VKBa2 477
Nohab18871896 från GHB 1. Slopat 1930. Sålt 1931 til Olov Manner, Göteborg. Skrotat 1931 av Severin Karlssons Skrot- & Lumpaffär, Töreboda.
SJ VKBa2 478VKBa2 478Nohab18871896 från GHB 2. Slopat 1922. Sålt 1923 till skrot till Levin & Sønner A/S, Köpenhamn, Danmark.
SJ VKBa2 479VKBa2 479Nohab18871896 från GHB 3. Sålt 1918 till skrot till C. O. Klings Metallaffär, Arboga/Nyköping.
SJ VKBa2 480VKBa2 480Nohab18871896 från GHB 4. Sålt 1916 till L&HJ 19.
SJ VKBa2 481VKBa2 481Nohab18891896 från GHB 5. Slopat 1917. Skrotat 1917 i Malmö.
SJ VKBa2 482VKBa2 482Nohab18901896 från GHB 6. Slopat 1918. Skrotat 1922 i Malmö.
SJ VKBa2 483VKBa2 483Nohab18911896 från GHB 7. Slopat 1923. Sålt 1924 till skrot till Levin & Sønner A/S, Köpenhamn, Danmark.
SJ VKBa2 484VKBa2 484Nohab18941896 från GHB 8. Slopat 1922. Sålt 1923 till skrot till Petersen & Albeck, Köpenhamn, Danmark.

Jag vill lägga till följande på denna sida: