SJ ånglok

SJ Littera S4

SJ Littera S4
1610 - 1613

(Tillbaka till listan)

År 1940 förstatligades Borås - Alvesta Järnväg och med denna fyra 1C1-tanklok som BAJ 1937 övertagit från Göteborg - Borås Järnväg. Loken tilldelades littera S4 med nummer 1610-1613. Med Malmö - Ystads Järnväg och Ystad - Eslövs Järnväg övertogs 1941 sex prestandamässigt och i vikthänseende likartade lok (MYJ 30, 31, 33-35) samt YEJ 3), vilka föjande år erhöll littera S6. I princip ansågs loken som likartade SJ typ S och 1947 sammanslogs båda loktyperna till littera S6, utan hänsyn till olikheter i förråd och vikt. De sista S6-loken användes i Skåne i början av 1960-talet. Loktypen slopades 1970. S6 1611 såldes till en förening i Helsingborg och S6 1617 överlämnades som deposition till Skånska Järnvägar.

Längd:
11,8 m.
Tjänstevikt:
61 ton
Mat. vikt:
48,1 ton
Tendervikt:
 
Ångtryck:
12 atm
Drivhjuls Ø:
1,54 m.
Kol:
2 ton
Vatten:
8 m³
Hastighet:
80 km/h
Antal:
4 st
 
   
 
   
Skiss Nr. Tillverkare År Anteckningar
SJ S4 1610S4 1610
ASJ-F19181940 från BAJ S 22. Omlittererades 1947 till SJ S6 1610.
SJ S4 1611S4 1611ASJ-F19181940 från BAJ S 23. Omlittererades 1947 till SJ S6 1611.
SJ S4 1612S4 1612Nohab19231940 från BAJ S 24. Omlittererades 1947 till SJ S6 1612.
SJ S4 1613S4 1613Nohab19231940 från BAJ S 25. Omlittererades 1947 till SJ S6 1613.

Jag vill lägga till följande på denna sida: