SJ ånglok

SJ Littera Oc1

SJ Littera Oc1
385 - 388

(Tillbaka till listan)

Åtta okopplade snälltågslok typ Aa ombyggdes 1889-91 til fyrkopplade sadeltankslok för lokaltågstjänst med littera Oc och nya nummer. På grund av skillnader i ångpannornas utförande uppdelades loken 1892 i littera Oc1 (385-388) och Oc2 (398...413). Flera Oc1 lok omändrades 1896-1903 på samma sätt. Efter avställning och slopning år 1919 apterades loken för drift av vedkapverk för bränslekommissionens räkning i övre Norrland. Skrotning skedde på 1920-tallet.

Längd:
8,25 m.
Tjänstevikt:
34,5 ton
Mat. vikt:
26,7 ton
Tendervikt:
 
Ångtryck:
10 atm
Drivhjuls Ø:
1,566 m.
Kol:
1,3 ton
Vatten:
4,4 m³
Hastighet:
60 km/h
Antal:
4 st
 
   
 
   
Skiss Nr. Tillverkare År Anteckningar
SJ Oc1 385Oc1 385Beyer1864Omlittererades 1892 från SJ Oc 385. Omlittererades 1896 till SJ Oc2 385.
SJ Oc1 386Oc1 386Beyer1864Omlittererades 1892 från SJ Oc 386. Slopat 1919. Skrotat 1924 i Östersund.
SJ Oc1 387Oc1 387Beyer1863Omlittererades 1892 från SJ Oc 387. Omlittererades 1903 till SJ Oc2 387.
SJ Oc1 388Oc1 388Beyer1866Omlittererades 1892 från SJ Oc 388. Omlittererades 1903 till SJ Oc2 388.

Jag vill lägga till följande på denna sida: