SJ ånglok

SJ Littera OKa

SJ Littera OKa
1509 - 1510

(Tillbaka till listan)

Ostkustbanan inköpte 1928 två nya snälltågslok av privatbanornas H3-typ (= SJ A4/A6). Då OKB tidigare hade fem lok av SJ typ A, önskade man standardisera loken inbördes och snälltågsloken förseddes med bl.a. ångpannor och löpboggier av SJ typ A. Därigenom erhöll loken ett högt pannläge och ett från H3-loken högst avvikande utseende. Tendern blev SJ typ L med påbyggnad. 1933 övertogs loken av SJ med nytt littera OKa och 1942 skedde omlittrering till littera A3. Loken var genom sin höjd begränsade till användningsområde och tjänstgjorde bl.a. på Bohusbanan, i Småland och i Dalarna. De avställdes i början av 1960-talet och slopades 1970.

Längd:
17,7 m.
Tjänstevikt:
63,5 ton
Mat. vikt:
57,7 ton
Tendervikt:
14 ton
Ångtryck:
12 atm
Drivhjuls Ø:
1,72 m.
Kol:
6 ton
Vatten:
14 m³
Hastighet:
90 km/h
Antal:
2 st
 
   
 
   
Skiss Nr. Tillverkare År Anteckningar
SJ OKa 1509OKa 1509Motala19281933 från OKB H 24. Omlittererades 1942 till SJ A3 1509.
SJ OKa 1510OKa 1510Motala19281933 från OKB H 25. Omlittererades 1942 till SJ A3 1510.

Jag vill lägga till följande på denna sida: