SJ ånglok

SJ Littera NSb

SJ Littera NSb
1494

(Tillbaka till listan)

I avsikt att särskilja persontrafik och godstrafik nyanskaffade Oxelösund - Flen - Westmanlands Järnväg år 1889-90 sex fyrkopplade tankmaskiner för persontågen. Loken visade sig alltför klena även för persontåg och såldes redan efter några år. Två lok köptes 1893 av Norra Södermanlands Järnväg. NrSlJ 6 slopades vid förstatligandet år 1931, medan NrSlJ 7 inregistrerades som littera NSb, dock endast för att slopas följande år. Järnvägsmuseum var emellertid intresserat och loket stod reserverat för detta fram till 1937, då skrotning följde. Loket var enda Munketellstillverkade ångloket vid SJ.

Längd:
7,53 m.
Tjänstevikt:
23,2 ton
Mat. vikt:
19,1 ton
Tendervikt:
 
Ångtryck:
10 atm
Drivhjuls Ø:
1,2 m.
Kol:
0,6 ton
Vatten:
2 m³
Hastighet:
60 km/h
Antal:
1 st
 
   
 
   
Skiss Nr. Tillverkare År Anteckningar
SJ NSb 1494NSb 1494Munktells18901931 från NrSlJ 7. Slopat 1932. Skrotat 1937 i Vislanda.

Jag vill lägga till följande på denna sida: