SJ ånglok

SJ Littera MKc

SJ Littera MKc
1033

(Tillbaka till listan)

Till öppnandet av Malmö - Kontinentens Järnväg 1898 anskaffades endast fyra fyrkopplade persontågslok, föga lämpade för godståg. En godstågsmaskin var behövlig och inköptes 1901 från Malmö - Tomelilla Järnväg (MöToJ 6). MKontJ 5 var en sexkopplad tendermaskin med 1528 mm. drivhjul och tvåhjulig Adamsens boggie. År 1909 övertogs loket av SJ som littera MKc och såldes 1919 till Uddevalla - Vänersborg - Herrljunga Järnväg. Vid förstatligandet av UWHJ år 1940 fanns tendern till loket kvar och den återfick nummer 1033 med nytt littera C (tillkopplad S 1054.).

Längd:
14,5 m.
Tjänstevikt:
33,3 ton
Mat. vikt:
 
Tendervikt:
11,8 ton
Ångtryck:
10 atm
Drivhjuls Ø:
1,528 m.
Kol:
2,2 ton
Vatten:
9 m³
Hastighet:
60 km/h
Antal:
1 st
 
   
 
   
Skiss Nr. Tillverkare År Anteckningar
SJ MKc 1033MKc 1033Nohab18961909 från MKontJ 5. Sålt 1919 till UVHJ 19.

Järnvägsböcker

Stockholms järnvägar del 2 - Centralstation och Norra stambanan

Stockholms järnvägar del 2 - Centralstation och Norra stambanan
Pris 228 kr.

Läs mer

SJ S10 1731

Jag vill lägga till följande på denna sida: