SJ Littera L8
SJ Littera L8
1583 - 1584

(Tillbaka till listan)

Efter breddningen av Uddevalla - Vänersborg - Herrljunga Järnväg från 1219 mm. spårvidd till normalspår, så ombesörjdes linjetrafiken på banan av fyra Mogullok, byggda i Trollhättan 1899. Tre av loken, UWHJ 11-13, fick aldrik överhettning och av dessa tre lok ommärktes två av SJ år 1942 til littera L8 (Det tredje loket, UWHJ 13, skrotades 1944 och det fjärde fick överhettning). De båda L8-loken avställdes redan 1946 och skrotningen skedde 1948. Loken var oljeeldade.


Längd:
14,5 m.
Tjänstevikt:
34,1 ton
Mat. vikt:
33,7 ton
Tendervikt:
10,5 ton
Ångtryck:
10 kg/cm²
Drivhjuls Ø:
1,55 m.
Kol:
2 ton
Vatten:
7,5 m³
Hastighet:
80 km/h
Antal:
2 st
 
   
 
   
Ritning Nr. Tillverkare År Anteckningar
SJ L8 1583L8 1583
Nohab18991940 från UVHJ 11. Slopat 1946. Skrotat 1948 i Vislanda.
SJ L8 1584L8 1584Nohab18991940 från UVHJ 12. Slopat 1946. Skrotat 1948 i Vislanda.
Jag vill lägga till följande på denna sida:
SJ Littera L8 ånglok L8-lok


Copyright © 2020 Svenska-lok.se - Ansvarig utgivare: Webmaster Tommy Nilsson - Kontakta redaktionen