SJ ånglok

SJ Littera L28

SJ Littera L28
1769 - 1772, 1865

(Tillbaka till listan)

Halmstad - Nässjö Järnvägar erhöll år 1894-99 sex Mogullok med 1400 mm. drivhjul och utvändiga cylindrar från Atlas i Stockholm, vilka lok märktes HNJ Ea 11-16. Inför öppnandet av Falköping-Landeryd anskaffades år 1904 ytterligare fyra lok med något större cylindrar och dragkraft, vilka blev HNJ Eb 29-32. En del lok försågs med överhettare 1915-18 och på lok 19 och 32 ökades cylinderdiametern till 440 mm. SJ övertog 1945 HNJ B5b (nytt littera) 29-32 och tilldelade dessa littera L28. År 1948 tillkom ett lok av samma typ i form av f. d. HNJ 15 som via Åmål - Årjängs Järnväg sålts till Dalslandsbanan (DJ 15)? och som övertogs av Sj med sistnämnda bana. Detta lok saknade överhettare. Lok 1770-1772 hade tvåaxliga tendrar typ K14. Samtliga lok skrotades 1953-56.

Längd:
14,16 m.
Tjänstevikt:
38 ton
Mat. vikt:
35 ton
Tendervikt:
12,4 ton
Ångtryck:
10 atm
Drivhjuls Ø:
1,4 m.
Kol:
4,7 ton
Vatten:
9 m³
Hastighet:
70 km/h
Antal:
5 st
 
   
 
   
Skiss Nr. Tillverkare År Anteckningar
SJ L28 1769L28 1769
Atlas18941945 från HNJ B5b 29. Slopat 1952. Skrotat 1956 i Vislanda.
SJ L28 1770L28 1770Atlas19041945 från HNJ B5b 30. Slopat 1953. Skrotat 1953 i Vislanda.
SJ L28 1771L28 1771Atlas19041945 från HNJ B5b 31. Slopat 1952. Skrotat 1955 i Vislanda.
SJ L28 1772L28 1772Atlas19041945 från HNJ B5b 32. Slopat 1952. Skrotat 1953 i Vislanda.
SJ L28 1865L28 1865Atlas19001948 från DJ L 15. Slopat 1954. Skrotat 1955 i Vislanda.

SJ Qa 29Hectorrail

Jag vill lägga till följande på denna sida: