SJ ånglok

SJ Littera L24

SJ Littera L24
1717 - 1718

(Tillbaka till listan)

De första överhettarloken vid Stockholm - Westerås - Bergslagens Järnvägar (SWB) var två 1C0T2 maskiner, som 1907 tillverkats i trollhättan under beteckning SWB R 43 och 44 (sedermera littera F3). De var en förstorad upplaga av 1899-års Mogullok (SJ littera L23) men med större cylindrar och ångpanna. År 1936 erhöll loken större treaxliga tendrar av SJ typ C och 1945 övertogs de som SJ littera L24. L24 1717 avställdes 1953 och L24 1718 år 1960 och skrotning skedde 1966 och 1967.

Längd:
15,38 m.
Tjänstevikt:
41,8 ton
Mat. vikt:
38,8 ton
Tendervikt:
13,5 ton
Ångtryck:
11 atm
Drivhjuls Ø:
1,55 m.
Kol:
5,2 ton
Vatten:
14 m³
Hastighet:
75 km/h
Antal:
2 st
 
   
 
   
Skiss Nr. Tillverkare År Anteckningar
SJ L24 1717L24 1717Nohab19071945 från SWB F3 43. Avställd 1953. Slopat 1964. Skrotat 1966 i Vislanda.
SJ L24 1718L24 1718
Nohab19071945 från SWB F3 44. Avställd 1960. Slopat 1967. Skrotat 1967 i Vislanda.

Jag vill lägga till följande på denna sida: